Missie van het Stadtmuseum Nordhorn

Het Stadtmuseum Nordhorn verzamelt, conserveert, onderzoekt en brengt het leven en werken van de mensen van het Grafschaft Bentheim als een van de meest noordwestelijke textielregio’s van Duitsland vanaf het einde van de 18e eeuw tot aan de globalisering vandaag de dag over aan de hand van getuigenissen en herinneringen.

De geschiedenis van de stad is de afgelopen 200 jaar onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de textielindustrie. Het Stadtmuseum Nordhorn beschermt de culturele erfenis en het historische gedachtengoed van de stad Nordhorn.

Als plaats voor een levendige communicatie van de geschiedenis leeft het Stadtmuseum Nordhorn de ICOM-normen en de richtlijnen en leidraden van de Deutsche Museumsbund en het Museumsverband Niedersachen und Bremen na.

Samenwerkingsverbanden en netwerken met externe partners, specialisten, regionale en nationale musea en onderwijsinstellingen zorgen voor een stabiel netwerk voor het Stadsmuseum.

Als industriemuseum in het Grafschaft Bentheim is het een forum voor discussies over hedendaagse vraagstukken en toekomstige taken van de textielregio.

Een gevarieerd evenementen- en tentoonstellingsprogramma nodigt uit tot het bezoeken en herontdekken van het museum.

Vrijwilligerswerk wordt doelgericht ingezet, verrijkt op zinvolle wijze de voltijdse werknemers van het museum en draagt bij tot de lokale verankering van het museum in de stad en de regio.

Het Stadtmuseum Nordhorn richt zich op inwoners en voormalige inwoners van het Grafschaft Bentheim, het professionele publiek uit de textiel- en kledingindustrie, met name op het gebied van onderwijs, maar ook op mensen die enthousiast zijn over fotografie, mode en Nordhorn.

De digitale ruimte wordt doeltreffend gebruikt. De collecties van het Stadtmuseum Nordhorn zijn ook buiten openingstijden en entreeprijzen interactief zichtbaar en tastbaar.

Het Stadtmuseum Nordhorn wil nadrukkelijk een dialoog tussen het museum en zijn gasten tot stand brengen en bevorderen. Bezoekers worden uitgenodigd hun eigen verhalen te vertellen.

Het Stadtmuseum Nordhorn werkt in een open dialoog als culturele instelling in de omringende stedelijke samenleving.

Als moderne culturele instelling staat het museum open voor iedereen, ongeacht afkomst, lichamelijke gesteldheid, leeftijd of nationaliteit.